Pope Francis declines to meet Dalai Lama (Image DalaiLama.Com)

Pope Francis declines to meet Dalai Lama (Image DalaiLama.Com)